En av namsfogdens viktigste oppgaver er tvangsfullbyrdelse. Dette innebærer bl.a. gjennomføring av utleggsforretninger, tvangssalg og tvangsfravikelse. For leserne av dette nettstedet er nok oppfattelsen av namsfogdens funksjon i denne sammenheng todelt sett i forhold til hvilket partsforhold man har i forhold til namsfogden i slike saker.

Dersom noen skylder deg penger kan du sende en utleggsbegjæring til namsfogden og anmode om trekk i lønn og/ eller pant i fast eiendom, bil, båt eller lignende. Det er en del forutsetninger som må være til stede for å oppfylle kravene til en utleggsbegjæring, det er også en del krav til hva som skal være med av opplysninger i utleggsbegjæringen. Du kan fint klare å sende en begjæring om utlegg på egenhånd. Du kan lese mer om fremgangsmåten og hva du må passe på i denne artikkelen om å drive inn gjeld på inkassoguiden. Mal på varsler og begjæring om utlegg finner du hos dokumentbutikken.com.

Namsfogden foretar utkastelse.

Dersom du leier ut bolig eller hybel og leier ikke betaler husleien kan du få hjelp av namsfogden til utkastelse av leietaker. Du kan enten få hjelp av advokat eller stå for prosessen selv. Lovlig fremgangsmåten for å kaste ut en leietaker som ikke betaler husleie finner du i denne artikkelen hos namsmannen.com. Vær påpasselig med at du ikke gjør dumme formelle feil for å fremskynde prosessen noe som i stedet ender med at prosessen med utkastelsen blir forsinket med flere måneder og/eller at du pådrar deg erstatningsansvar ovenfor leietaker.

Det skal normalt sendes varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers frist.

I de aller fleste tilfeller i forbindelse med all form for tvangsfullbyrdelse har motparten krav på et varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers frist før du sender begjæring til namsfogden. Forøvrig må kravet ditt være tvangskraftig og ha et tvangsgrunnlag. Et tvangsgrunnlag kan være en dom i forliksrådet, uimotsagt forfalt pengekrav, rettsforlik, misligholdt gjeldsbrevlån, misligholdt husleiekontrakt m.m.

De siste årene har det vært lagt ned betydelig innsats i å effektivisere namsfogdens kontorer rundt i landet. Det er blant annet kommet nye nasjonale datasystemer for oppfølging av begjæringer. Til tross for dette må du allikevel regne med en del måneders ventetid når du sender en begjæring til namsfogden. Dette oppleves som svært frustrerende for mange og dessverre faller noen for fristelsen og engasjerer "torpedo" eller kaster ut leietaker på egenhånd. Dette vil vi fraråde på det sterkeste. Slik virksomhet er både straffbart og kan føre til betydelig erstatningsansvar. Ha i bakhodet at din motpart er i en svært vanskelig livssituasjon. Selv om han/hun kan virke likeglad og arrogant er dette ofte en mekanisme for å klare å takle den meget vanskelige situasjonen.